Hệ Điều Hành Android

Android là hệ điều hành di động của Google, ra đời vào năm 2007 là kết quả của Liên minh thiết bị cầm tay mở bao gồm một số nhà sản xuất thiết bị di động cũng như các công ty viễn thông và phần mềm khác nhau. Android dựa trên Linux và các tiêu chuẩn mở hướng đến thiết bị di động khác, mặc dù ngày nay nó cũng được triển khai trên thiết bị đeo được, TV, ô tô, bảng điều khiển trò chơi điện tử và nhiều tiện ích khác.

Android có cửa hàng ứng dụng riêng có tên là Google Play và tại Malavida, chúng tôi thực hiện công việc phân tích và quản lý toàn diện tập trung vào các ứng dụng Android phù hợp nhất, để những người dùng như bạn có càng nhiều thông tin càng tốt về những gì bạn cài đặt trên điện thoại thông minh của mình.