Valkyrie

Gerard Valkyrie ( ジェラルド・ヴァルキリー Jerarudo Varukirī) là một Quincy và là một thành viên của Sternritter của Wandenreich với chỉ định “M” – Phép lạ , cũng như một trong những Schutzstaffel của Yhwach. Ông cũng là trái tim của Soul King. Thuộc tính Lớp – Manic Blade Vị Trí  – Tiên Phong Sức mạnh  – 7000 (tăng trưởng 6.0) Nhanh […]

Xem Thêm