Sexy Kukaku

Thuộc tính Đẳng cấp  – Lưỡi hưng  Đội hình – Vanguard Sức mạnh  – 5000 (Tăng trưởng 4,9)  Nhanh nhẹn  – 2000 (Tăng trưởng 3,5)  Trí tuệ  – 5000 (Tăng trưởng 4,8) HP  – 8000 (Tăng trưởng 5,5) Tỷ lệ trúng 125% Tỷ lệ Dodge 1,5% Tỷ lệ phê bình 1% Tỉ lệ truy cập 0% Tỷ lệ phá vỡ 0% Tỷ […]

Xem Thêm

Koga Kuchiki

Kōga Kuchiki  (朽木 響 河,  Kuchiki Kōga ) là cựu ghế thứ 3 của Sư đoàn 6, người sau này đã nổi dậy chống lại Seireitei. Ông cũng là một thành viên của Kuchiki Clan, đã kết hôn với nó. Thuộc tính Lớp  – Ghost Blade Hình thành  – Assaulter Sức mạnh  – 5000 (Tăng trưởng 5.1)  Nhanh nhẹn  – 3000 (tăng trưởng […]

Xem Thêm
tướng Ichibe Hyosube

Ichibe Hyosube

Ichibē Hyōsube  (兵 主 部 一 兵衛,  Hyōsube Ichibē ) là Shinigami chỉ huy của Royal Guard, giữ danh hiệu ” Monk Who Call the Real Name ” (真 名 呼 和尚, Manako Oshō ;  Viz  ” High Priest “) Thuộc tính Lớp  – Manic Blade Hình thành  – Vanguard Sức mạnh  – 4200 (Tăng trưởng 4.8)  Nhanh nhẹn  – 2300 (Tăng trưởng 3.3)  Trí tuệ  – 4000 (Tăng trưởng 4.2) […]

Xem Thêm

Human Komamura

Thuộc Tính Lớp – Manic Blade Hình thành  – Vị Trí tấn công Sức mạnh  – 7000 (tăng trưởng 6.8)  Nhanh nhẹn  – 5000 (Tăng trưởng 4.5)  Trí tuệ  – 3000 (Tăng trưởng 3,5) HP  – 9000 (Tăng trưởng 7,0) Tỷ lệ trúng 125% Tỷ lệ né tránh 1,5% Tỷ lệ Crit 1% Tỉ lệ truy cập 0% Tỷ lệ Break […]

Xem Thêm

Valkyrie

Gerard Valkyrie ( ジェラルド・ヴァルキリー Jerarudo Varukirī) là một Quincy và là một thành viên của Sternritter của Wandenreich với chỉ định “M” – Phép lạ , cũng như một trong những Schutzstaffel của Yhwach. Ông cũng là trái tim của Soul King. Thuộc tính Lớp – Manic Blade Vị Trí  – Tiên Phong Sức mạnh  – 7000 (tăng trưởng 6.0) Nhanh […]

Xem Thêm