Tướng Sternritter Uryū Ishida

Uryū Ishida phản bội bạn bè của mình để gia nhập Schutzstaffel của Yhwach và trở thành người kế nhiệm của mình, ông đã nhận được cùng một chỉ định như Yhwach “A” – Antithesis Thuộc Tính Lớp  – Ghost Blade Vị Trí  – Tấn công Sức mạnh  – 9000 (Tăng trưởng 9.5) Nhanh nhẹn  – 6000 (Tăng […]

Xem Thêm