Kyoka Suigetsu Aizen (SWP)

  Thuộc tính Lớp học – Kido Hình thành – Người ủng hộ Strength – 900 (Tăng trưởng 3.2) Nhanh nhẹn– 1200 (Tăng trưởng 3.6) Trí tuệ – 1200 (Tăng trưởng 3.7) HP – 2500 (Tăng trưởng 3.1) Tỷ lệ trúng Tỷ lệ né tránh Tỷ lệ Crit Tỉ lệ truy cập Tỷ lệ Break Tỷ lệ chặn Tỷ lệ […]

Xem Thêm