Noble Isane

Thuộc tính Lớp học – Kido Hình thành – Người ủng hộ Sức mạnh – 2800 (Tăng trưởng 2.5)  Agility – 5600 (Tăng trưởng 5.7)  Trí tuệ – 4800 (Tăng trưởng 4.5) HP – 5000 (Tăng trưởng 4.0) Tỷ lệ trúng 125% Tỷ lệ né tránh 1,5% Tỷ lệ Crit 1% Tỉ lệ truy cập 0% Tỷ lệ Break 0% Tỷ […]

Xem Thêm

Koga Kuchiki

Kōga Kuchiki  (朽木 響 河,  Kuchiki Kōga ) là cựu ghế thứ 3 của Sư đoàn 6, người sau này đã nổi dậy chống lại Seireitei. Ông cũng là một thành viên của Kuchiki Clan, đã kết hôn với nó. Thuộc tính Lớp  – Ghost Blade Hình thành  – Assaulter Sức mạnh  – 5000 (Tăng trưởng 5.1)  Nhanh nhẹn  – 3000 (tăng trưởng […]

Xem Thêm

Kirio Hikifune

Kirio Hikifune  (曳 舟 桐 生,  Hikifune Kirio ) là một cựu đội trưởng của Sư đoàn 12 và là thành viên của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia, giữ danh hiệu ” Người cai trị Ngũ cốc ” (穀 王,  Kokuō ). Thuộc tính Lớp học – Kido Hình thành – Hỗ trợ Sức mạnh – 1200 (Tăng trưởng 2.3) Nhanh nhẹn – 3500 (tăng […]

Xem Thêm
tướng Ichibe Hyosube

Ichibe Hyosube

Ichibē Hyōsube  (兵 主 部 一 兵衛,  Hyōsube Ichibē ) là Shinigami chỉ huy của Royal Guard, giữ danh hiệu ” Monk Who Call the Real Name ” (真 名 呼 和尚, Manako Oshō ;  Viz  ” High Priest “) Thuộc tính Lớp  – Manic Blade Hình thành  – Vanguard Sức mạnh  – 4200 (Tăng trưởng 4.8)  Nhanh nhẹn  – 2300 (Tăng trưởng 3.3)  Trí tuệ  – 4000 (Tăng trưởng 4.2) […]

Xem Thêm

Human Komamura

Thuộc Tính Lớp – Manic Blade Hình thành  – Vị Trí tấn công Sức mạnh  – 7000 (tăng trưởng 6.8)  Nhanh nhẹn  – 5000 (Tăng trưởng 4.5)  Trí tuệ  – 3000 (Tăng trưởng 3,5) HP  – 9000 (Tăng trưởng 7,0) Tỷ lệ trúng 125% Tỷ lệ né tránh 1,5% Tỷ lệ Crit 1% Tỉ lệ truy cập 0% Tỷ lệ Break […]

Xem Thêm

Handsome Toshiro

Thuộc tính Lớp  – Ghost Blade Hình thành  – Assaulter Sức mạnh  – 5000 (Tăng trưởng 5.0) Nhanh nhẹn  – 4600 (Tăng trưởng 4,8) Trí tuệ  – 4000 (Tăng trưởng 3.9) HP  – 6000 (Tăng trưởng 5.1) Khả năng Thụ động / Tài năng Hyosetsu 20% Strength, 18% Agility, 10% Tránh chấn thương Kỹ năng Sennen Hyōrō Tấn công tất cả […]

Xem Thêm