Bazz-B

Bazz-B

Bazzard Black  (バ ザ ー ド • ブ ラ ッ ク,  Bazādo Burakku ), thường được gọi là  Bazz-B  (バ ズ ビ ー,  Bazubī), là một Quincy và là một thành viên của Sternritter của Wandenreich, với chữ  “H”  –  “The Heat” . Thuộc tính Lớp học – Kido Vị Trí  – Hỗ trợ Sức mạnh  – 4000 (Tăng trưởng 3,5) Nhanh nhẹn  – 7000 (Tăng trưởng 6.0) […]

Xem Thêm

Bambietta Basterbine

Bambietta Basterbine ( Banbietta Basutābain ) là một Quincy và là một thành viên của Sternritter của Wandenreich với tên gọi là  “E”  – “The Explode”. Thuộc tính Lớp học – Kido Vị Trí – hỗ trợ Sức mạnh – 1500 (Tăng trưởng 2.2) Nhanh nhẹn – 3500 (Tăng trưởng 5.5) Trí tuệ – 2500 (Tăng trưởng 4.2) HP – 2000 (Tăng trưởng 2.2) Tỷ lệ trúng […]

Xem Thêm

Valkyrie

Gerard Valkyrie ( ジェラルド・ヴァルキリー Jerarudo Varukirī) là một Quincy và là một thành viên của Sternritter của Wandenreich với chỉ định “M” – Phép lạ , cũng như một trong những Schutzstaffel của Yhwach. Ông cũng là trái tim của Soul King. Thuộc tính Lớp – Manic Blade Vị Trí  – Tiên Phong Sức mạnh  – 7000 (tăng trưởng 6.0) Nhanh […]

Xem Thêm

Tướng Sternritter Uryū Ishida

Uryū Ishida phản bội bạn bè của mình để gia nhập Schutzstaffel của Yhwach và trở thành người kế nhiệm của mình, ông đã nhận được cùng một chỉ định như Yhwach “A” – Antithesis Thuộc Tính Lớp  – Ghost Blade Vị Trí  – Tấn công Sức mạnh  – 9000 (Tăng trưởng 9.5) Nhanh nhẹn  – 6000 (Tăng […]

Xem Thêm