Kenpachi Zaraki (SWP)

Hướng dẫn chơi game

Thuộc tính

Lớp – Manic Blade

Hình thành -Tiên phong

Sức mạnh – 600 (Tăng trưởng 3.3)

Nhanh nhẹn– 550 (Tăng trưởng 3.1)

Trí tuệ – 550 (Tăng trưởng 3.0)

HP – 900 (Tăng trưởng 3.2)

Tỷ lệ trúng 105% Tỷ lệ né tránh 1%
Tỷ lệ Crit 1% Tỉ lệ truy cập
Tỷ lệ Break Tỷ lệ chặn 1%
Tỷ lệ kết hợp Tỷ lệ viện trợ
Thụ động / Tài năng
Shura Tăng sức mạnh bằng phần trăm cao hơn, và tự nhiên có tỷ lệ sát thương 7% và tránh chấn thương.
Kỹ năng
Shura Kendo Tấn công đội tiên phong của địch, tốc độ tăng trưởng là 300%, hóa thạch đội tiên phong của địch trong 1 vòng, tăng 25% tấn công và Crit Rate lên 35% cho 2 vòng

 Sửa đổi

Sửa đổi Cấp Tiền thưởng Vật liệu (mảnh vỡ) Yêu cầu cấp
Sửa đổi cơ bản(Blut Vene) Thêm 8% HP bổ sung 152 mảnh vỡ Cấp 90
Sửa đổi Cấp 2(Kyokko) Thêm 10% tỷ lệ chặn bổ sung 358 mảnh vỡ Cấp 95
Sửa đổi Cấp 3 (Po Spirit) Thêm 45% tỷ lệ miễn trừ khấu trừ giận dữ 558 mảnh vỡ Cấp 100
Sửa đổi cấp 4(Soren) Thêm 15% sát thương phụ nghiêm trọng 852 mảnh vỡ Cấp 105
Sửa đổi cấp 5(Kurohitsugi) Khi bị tấn công, có 18% cơ hội để gây choáng 1 kẻ tấn công 1200 mảnh vỡ Cấp 110
Sửa đổi tầng 6 (Minazuki) Tăng khả năng tấn công của riêng 3% với mỗi lần giảm 20% trên HP của chính bạn 1502 mảnh vỡ Cấp 115
Sửa đổi Tier 7 (Cố định Bankin) Miễn nhiễm stun 1848 mảnh vỡ Tầng 120
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *